Auschwitz concentration camp

Video poem of/from the Auschwitz concentration camp / Videó vers Auschwitz-ból/ról

Today’s is Tisha B’Av a Jewish mourning/fast day. Last week I visited the Auschwitz concentration camp with my family for the first time. Today I edited some of the pictures I shot into a video poem. I let this video speak how I felt there.The wagon we came in
on these rails
to this gate
or to this one.

Fences everywhere we look
they surround us every direction
they order us to stop
at the bleak houses.

They took everything from us.

We got new “clothes”,
they “fed” us,
and squeezed us into the barracks.

We became one of many.
Some of us were hanged here.
The others were ended here.

The gas came poured through this hole.
And we were burned here.
———
M Tisha B’Av van, zsidó gyász / böjt nap. A múlt héten ellátogattam az Auschwitz koncentrációs táborba a családommal életemben először. Ma összevágtam néhány ott készült képemet, egy videós versbe. Hagyom, hogy ez a videó elmondja, hogyan éreztem magam.

A vagon amiben jöttünk
ezeken a síneken
ehhez a kapuhoz
vagy ehhez.

Kerítések bármerre nézünk
körbevesznek minden irányban
és megálljt parancsolnak
a sivár házak mögött.

Mindenünket elvették.

Új “ruhát” kaptunk
“enni” adtak,
és bezsufoltak minket a barakokba.

Egyek lettünk a sok közül.
Néhányunkat felakasztották itt.
A többiekkel itt végeztek.

Ezen a lyukon ömlött a gáz.
És itt égettek el minket.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *